บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Preventive Maintenance & Services

บริการตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริการตรวจสอบ และการบำรุง รักษาเครื่องจักร โดยยึดมาตรฐานและระยะเวลาที่เหมาะสม ตามระยะเวลาการใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา หรือการหยุดงานของเครื่องจักรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต


ติดต่อฝ่ายขาย

Surasit Feesanthia
Sales Manager
• Package Booth
• Package Oven
• Noise Control
• Maintenance
T 089-7612084
E : surasit_f@jaroonrat.com

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved