บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Package Ovens

รับออกแบบ สร้าง ผลิต ติดตั้งห้องอบสี เตาอบสี

Burner Oven

ห้องอบสีที่ใช้ระบบทำความร้อนแบบ Hot Air Circulation ซึ่งจุดไฟด้วยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคือ แก๊ส LPG หรือ NGV โดยผ่านทางตัวทำความร้อนอย่าง Burner

 

Burner Oven มีข้อดีคือ สามารถทำความร้อนได้เร็ว ให้ความร้อนได้ต่อเนื่องในพื้นที่ใหญ่จึงเหมาะกับกระบวนการผลิตที่ต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังประหยัดต้นทุน เนื่องจากแหล่งกำเนิดความร้อนสามารถให้พลังงานได้มาก แต่ใช้พลังงานน้อย รวมถึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยๆ จึงทำให้ห้องอบสีชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Infrared Oven

ห้องอบสีที่ใช้ระบบทำความร้อนแบบ Radiation หรือการแผ่รังสีความร้อน โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. Electric Infrared

การแผ่รังสีความร้อนโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

2. Gas Infrared

การแผ่รังสีความร้อนโดยใช้แก๊สเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

 

Infrared Oven มีข้อดีคือ สามารถควบคุมฝุ่นละอองที่มาปนเปื้อนบนชิ้นงาน เนื่องจากการทำความร้อนของระบบนี้ไม่ทำให้เกิดลม และเม็ดฝุ่น จะส่งผลให้ชิ้นงานที่ออกมาสะอาด ไร้ฝุ่นเกาะ

ต่อต่อฝ่ายขาย

Surasit Feesanthia
Sales Manager
• Package Booth
• Package Oven
• Noise Control
• Maintenance
T 089-7612084
E : surasit_f@jaroonrat.com

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved