บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Noise Control Systems

ออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบเก็บเสียง ผนังกั้นเสียง

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมมลภาวะทางเสียง โดยได้รับ know how จากบริษัท SPACE WEAR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเก็บเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เรายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุมเสียง ได้แก่ ระบบเก็บเสียง (SILENCER) และผนังกั้นเสียง (SOUND BARRIER) อีกด้วย

ระบบเก็บเสียง คืออะไร?

ระบบเก็บเสียง หรือ SILENCER คือ อุปกรณ์พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการลดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยส่วนใหญ่นิยมติดตั้งอุปกรณ์นี้ที่ระบบปรับอากาศของอาคารต่างๆ เช่น โรงพยาบาล หอประชุม แหล่งพักอาศัย และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงเครื่องจักรที่มีเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรม และในกระบวนการผลิต เช่น โรงไฟฟ้า โรงผลิตกระดาษ เป็นต้น

ตัวอย่างรูปแบบ SILENCER

ผนังกั้นเสียง คืออะไร?

ผนังกั้นเสียง หรือ SOUND BARRIER คือ อุปกรณ์ที่จะช่วยกันไม่ให้เสียงทะลุผ่าน โดยความสูงของกำแพงจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงว่าจะมีทิศทางสะท้อนเสียงออกไปในทางใดได้บ้าง ดังนั้นการออกแบบผนังกันเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญ และละเอียดมาก นอกจากนี้วัสดุและความหนาที่ต้องใช้ก็จำเป็นต้องคำนวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นกัน

โดยส่วนใหญ่นิยมติดตั้งผนังกั้นเสียงกันบริเวณรอบนอกของระเบียง หรือชั้นลอย เพื่อกั้นไม่ให้เสียงจากบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ที่พักอาศัยหรือชุมชน และแม้กระทั่งกั้นเสียงเพื่อไม่ให้เสียงจากเครื่องจักรหรือกระบวนการในโรงงาน ออกไปกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนบริเวณใกล้เคียง

 

ตัวอย่างงานที่ทำการติดตั้ง

ขั้นตอนการทำงานของเรา

1. สำรวจ

2. ออกแบบ

3. ผลิต

4. ติดตั้ง

วิศวกรเดินทางไปสำรวจหน้างาน เพื่อวัดเสียงและวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง

ทีมงานนำข้อมูลที่ได้กลับมาวิเคราะห์และดำเนินการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต้องการของลูกค้า

หลังจากได้รับการอนุมัติงานออกแบบ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเริ่มดำเนินการผลิต โดยวัสดุคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ดำเนินการติดตั้งตามเวลาที่กำหนด ระหว่างการติดตั้งจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยสั่งการทุกเวลา เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของงานติดตั้ง


ติดต่อฝ่ายขาย

Somjet Musa
Sales Manager
• Structure & Machine Fabrication
• Complete Paint Line
• EDP System
• Pretreatment System
• Conveyor System
T : 082-700-7095
E : somjet_m@Jaroonrat.com

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved