บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

NEW BRANCH AT EASTERN SEABOARD

บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีความเร่งด่วน และเพื่อต้องการเข้าถึงปัญหาของลูกค้าให้รวดเร็วที่สุด เราจึงตัดสินใจเปิดสาขาย่อยที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยเน้นการให้บริการ ทั้งการดูแลหลังการขาย การซ่อมแซมเครื่องจักร และไลน์การผลิตให้กับลูกค้าที่อยู่บริเวณนิคมทางภาคตะวันออก และบริเวณใกล้เคียง แม้จะเป็นสาขาย่อย แต่ทีมงานก็ยังคงเป็นทีมงานคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์และพร้อมเสมอในการให้บริการลูกค้า โดยกรณีเร่งด่วนสามารถให้บริการได้ภายใน 24 ชม.

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved