บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Welcome to Jaroonrat Engineering

ในฐานะบริษัทผู้นำแห่งวงการผลิตระบบเคลือบสีอุตสาหกรรมของไทย เราวางแผนนำเสนอรูปแบบระบบที่เหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยประหยัดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตระยะยาวสำหรับลูกค้า อีกทั้งยังคำนึงถึงสภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราเน้นการให้การบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายที่จะต้องเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ และทันต่อความต้องการของลูกค้า

 

บริษัทของเรามีจุดเด่นที่ทำให้สามารถก้าวไปเป็นผู้นำแห่งวงการระบบเคลือบสีอุตสาหกรรม ซึ่งก็คือ “We do everything in-house” หมายถึง เพียงแค่เราทราบความต้องการ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือคอนเซปต์ของลูกค้า เราก็สามารถดำเนินการจัดการทุกอย่างได้เองภายในบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวางแผน ออกแบบ รวมถึงการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ไปจนถึงการติดตั้ง และขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบระบบ โดยมีทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงานคอยดูแลทุกขั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

WE DO EVERYTHING IN-HOUSE

CUSTOMER CONCEPT

  •  
  •  
  •  

PLANING DESIGN

FABRICATION

INSTALLATION
& TEST RUN

 

เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใส่ใจในทุกกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงได้ขอการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้ามาควบคุมคุณภาพในการผลิตทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพ รวมถึงรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ เพื่อการันตีคุณภาพของงาน และการบริหารจัดการขององค์กร

  • NEWS & UPDATE
  • OUR LATEST WORK
  • ALL PRODUCTS
  • VIDEO

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved