บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Our Factory

ด้วยพื้นที่โรงงานขนาดกว่า 10,000 ตร.ม. และความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เช่น วิศวกรมืออาชีพ ช่างเทคนิคผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับนานาชาติ และทีมงานผู้มีประสบการณ์จำนวนกว่า 300 คน ที่ผ่านการคัดเลือกศักยภาพมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตงานได้คุณภาพ ตรงต่อเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้ามายาวนานกว่า 25 ปี

โรงงานผลิต : บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved