บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

  • JRR CALL CENTER (02-383-9300)

091-119-1824

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Package Ovens

รับออกแบบ สร้าง ผลิต ติดตั้งห้องอบสี เตาอบสี

Burner Oven

ห้องอบสีที่ใช้ระบบทำความร้อนแบบ Hot Air Circulation ซึ่งจุดไฟด้วยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคือ แก๊ส LPG หรือ NGV โดยผ่านทางตัวทำความร้อนอย่าง Burner

 

Burner Oven มีข้อดีคือ สามารถทำความร้อนได้เร็ว ให้ความร้อนได้ต่อเนื่องในพื้นที่ใหญ่จึงเหมาะกับกระบวนการผลิตที่ต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังประหยัดต้นทุน เนื่องจากแหล่งกำเนิดความร้อนสามารถให้พลังงานได้มาก แต่ใช้พลังงานน้อย รวมถึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยๆ จึงทำให้ห้องอบสีชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Infrared Oven

ห้องอบสีที่ใช้ระบบทำความร้อนแบบ Radiation หรือการแผ่รังสีความร้อน โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. Electric Infrared

การแผ่รังสีความร้อนโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

2. Gas Infrared

การแผ่รังสีความร้อนโดยใช้แก๊สเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

 

Infrared Oven มีข้อดีคือ สามารถควบคุมฝุ่นละอองที่มาปนเปื้อนบนชิ้นงาน เนื่องจากการทำความร้อนของระบบนี้ไม่ทำให้เกิดลม และเม็ดฝุ่น จะส่งผลให้ชิ้นงานที่ออกมาสะอาด ไร้ฝุ่นเกาะ

ต่อต่อฝ่ายขาย

Pradit Dokduang
Sales Manager
• Package Booth
• Package Oven
T : 089-761-2084
E : [email protected]

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved