บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายสรรหา 02-383-9300 ต่อ 1001

อีเมล์ : [email protected]

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 

1.วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ( ประเมินราคา ) เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท

- เพศชายอายุ 25-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถอ่านแบบ และใช้โปรแกรม Auto CAD และ Solid Work ได้

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

- สามารถทำ OT และออกไซต์งานได้เป็นครั้งคราว

 

2.วิศวกรไฟฟ้า 2 อัตรา เงิน เดือนเริ่มต้น 18,000 บาท

- เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี

- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถออกแบบไฟฟ้าได้ และสามารถประเมินราคาไฟฟ้า

- ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ และโปรแกรม PLC ได้

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

- สามารถทำ OT และออกไซต์งานได้เป็นครั้งคราว

 

3.วิศวกรออกแบบ 2 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท

- เพชชาย อายุ 25 – 30 ปี

- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง สามารถเขียนแบบ / ออกแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD และ Solid Work ได้

- ดูแลงานผลิตตาม Project งานที่ได้รับมอบหมาย

- มีประสบการณ์การเขียนแบบ อย่างน้อย 1 ปี

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาท

- เพศชาย

- วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่างกล , ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็ค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการ 1 ปี ขึ้นไป

 

5.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ม.3 - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- สามารถออกปฏิบัติงานหน่วนงานข้างนอกได้

 

6.พนักงานขับรถ 1 อัตรา

- เพศชาย อายุ 28 – 40 ปี

- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ 2-3 ปี

- มีใบขับขี่ประเภท 2

 

7.พนักงานทั่วไป 10 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 330 / วัน

- เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved