บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

  • JRR CALL CENTER (02-383-9300)

091-119-1824

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

Our Factory

ด้วยพื้นที่โรงงานขนาดกว่า 10,000 ตร.ม. และความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เช่น วิศวกรมืออาชีพ ช่างเทคนิคผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับนานาชาติ และทีมงานผู้มีประสบการณ์จำนวนกว่า 300 คน ที่ผ่านการคัดเลือกศักยภาพมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตงานได้คุณภาพ ตรงต่อเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้ามายาวนานกว่า 25 ปี

โรงงานผลิต : บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved