บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
JAROONRAT ENGINEERING CO., LTD.

 • JRR CALL CENTER (02-383-9300)

091-119-1824

HOME
หน้าแรก

DOWNLOAD
ดาวน์โหลด

ORGANIZATION CHART YEAR 2015

BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

MANAGING DIRECTOR

ASSISTANCE
MANAGING DIRECTOR

EXECUTIVE DIRECTOR

FINANCIAL

ACCOUNT

QMR

SAFETY

IQA

DC

5S

KAIZEN

ค.ป.อ.

PAYROLL

DOCUMENT &
COST CONTROL

COLOUR SYMBOLS

 • PRESIDENT
 • MD.
 • EXECUTIVE DIRECTOR
 • AMD.
 • DEPARTMENT/ADVISOR
 • DIVISION
 • ASST. DIVISION
 • SECTION
 • ENGINEER
 • ADMINISTRATOR
 • COMMITTEE

ADVISORS

BUSINESS &
ADMINISTRATION

CONSTRUCTION &
ENGINE ERING

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATOR

"เน้นคุณภาพงาน บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า พัฒนาองค์กร"

WINNER OF 2008

QULITY TARGET (EVALUATE & PPM )

BEST DELIVERY 100%

BEST QUALITY ON TARGET

THE BEST OF PUNCTUALITY

QA ACTIVITY 2002

THE BEST OF MAXIMUM VALUE & QUALITY CREATION

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2017

JOB OPPORTUNITIES

DOWNLOADS

HOTLINK

Copyright © 2015 Jaroonrat Engineering Co.,Ltd.   All Rights Reserved